Welkom bij de SNL-applicatie. De nieuwe applicatie voor de provinciale Natuurbeheerplannen en subsidies van agrarische collectieven voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

De SNL applicatie wordt vooral gebruikt door de Provincies. Zij dienen hier jaarlijks de Natuurbeheerplannen in. Deze plannen zijn te raadplegen in de kaartviewer en onder documenten. In de kaartviewer vindt u ook de collectieve beheerplannen (SNL-a t/m 2021). Professionele gebruikers kunnen inloggen om de aan hen toegekende pagina’s te zien en gebruiken.

Als u beschikt over een GIS-applicatie (bijvoorbeeld ArcGIS of QGis) kunt u de plannen hierin bekijken. De plannen zijn te downloaden via de volgende links:

Vastgesteld NBP 2021 (ESRI gdb-formaat)
Vastgesteld NBP 2020 (ESRI gdb-formaat)
Vastgesteld NBP 2019 (ESRI gdb-formaat)
Vastgesteld NBP 2018 (ESRI gdb-formaat)
Vastgesteld NBP 2017 (ESRI gdb-formaat)

Raadpleeg voor meer informatie de Online Helppagina.

Heeft u een vraag over de techniek of het functioneren van de SNL-applicatie?
Neem dan contact op met de functioneel beheerder van de applicatie via het contact formulier of via een mail naar natuurbeheer@gbo-provincies.nl.