Welkom bij de SNL-applicatie 2.0. De nieuwe applicatie voor de provinciale Natuurbeheerplannen en subsidies van agrarische collectieven voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Door technische problemen zijn het vastgestelde Natuurbeheerplan 2019 en het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 niet via deze applicatie te bekijken. Als u beschikking hebt over een GIS-applicatie (bijvoorbeeld ArcGIS) kunt u de plannen downloaden via de volgende links:
Vastgesteld NBP 2020 (ESRI gdb-formaat)
Vastgesteld NBP 2019 (ESRI gdb-formaat)
Vastgesteld NBP 2018 (ESRI gdb-formaat)
Vastgesteld NBP 2017 (ESRI gdb-formaat)

Provinciale coördinatoren, agrarische collectieven en natuurbeheerders en medewerkers van BIJ12 en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunnen ook inloggen op het systeem en ermee werken.

Via de SNL-applicatie 2.0 zijn Natuurbeheerplannen van provincies en gebiedsaanvragen van agrarische collectieven aan te maken, te bewerken, te downloaden en te accorderen. Ook kunnen het jaarlijks beheer en meldingen over het agrarisch natuurbeheer worden ingevoerd en bekeken. De applicatie vervult daarmee een belangrijke functie bij de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners in (agrarische) natuur- en landschapsketen.

Raadpleeg voor meer informatie de Online Helppagina.