Help - Documenten

Natuurbeheerplannen bekijken

Op de pagina Documenten kunt u de Natuurbeheerplannen raadplegen en de documenten die erbij horen downloaden. De Natuurbeheerplannen van alle provincies vanaf 2011 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de collectieve beheerplannen vanaf 2010 te raadplegen.

Bij het openen van de pagina verschijnen alle Natuurbeheerplannen in een tabel. De tabel toont de volgende eigenschappen:

  • de naam van het plan.
  • de provincie waartoe het plan behoort.
  • het subsidiejaar van het plan.
  • versie. Dit is het tijdstip waarop het plan is ingediend in de applicatie.
  • de status van het plan.

Door achter een plan op de bekijken-knop (folder-icoon) te klikken, opent u de pagina Plandocumenten. Op deze pagina vindt u alle documenten die betrekking hebben op het door u aangeklikte plan. U kunt ze hier downloaden.

Functionaliteit voor provincies en RVO
Een gebruiker die zich als provincie heeft aangemeld kan niet alleen de ontwerp- en definitieve natuurbeheerplannen zien, maar ook het conceptplan van de eigen provincie raadplegen en de plannen die zelf zijn ingediend verwijderen met de verwijderknop (X). Een gebruiker die zich namens RVO heeft aangemeld ziet ook alle conceptplannen, maar kan geen plannen verwijderen.

Filteren

U kunt met het filter boven de tabel precies aangeven welke plannen u in de lijst wil zien. 
De opties om te filteren zijn de naam van de provincie, het subsidiejaar, de status van het plan of een combinatie daarvan. Op de volgende manier filtert u op zowel provincie als subsidiejaar:

  1. Open de keuzelijst 'provincie' en selecteer Noord-Brabant.
  2. Open de keuzelijst 'subsidiejaar' en selecteer 2016.
  3. Klik op de knop Filter.

    Alle plannen van provincie Noord-Brabant uit het subsidiejaar 2016 verschijnen in de tabel. Er zal per jaar slechts één definitief en één ontwerp plan beschikbaar zijn, maar een provincie kan voor haar eigen provincie ook de conceptversie(s) van een plan zien. 

In plaats van het filter, kunt u de zoekfunctie gebruiken om een natuurbeheerplan te selecteren.

Vul in het zoekveld de term in waarop u wilt zoeken en klik op de knop Zoeken. In de tabel verschijnen de natuurbeheerplannen die corresponderen met de ingevulde zoekterm.

U kunt de kolommen sorteren met de knoppen naast de kolomnamen. Het is slechts mogelijk om een kolom tegelijkertijd te sorteren.